Blog

Necessitaria pressupost del lloguer d’una plataforma articulada elèctrica de 14m. Preu per dia i preu per setmana.
Què inclou?
Si cal formació?
Quin preu tindria el curs?
Per quanta gent podria ser un curs d’aquest si ens interessés que ho fes el nostre personal de manteniment i sortís bé de preu?