Blog

per treballar uns 3 messos amb porta palets, retroexcabadora.